ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

CDPH (ഹൈനാൻ) കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

വിലാസം:

റൂം A118-102, നാലാം നില, ജോയിന്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബിൽഡിംഗ്, ഹൈക്കൗ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ബോണ്ടഡ് സോൺ, ഹൈക്കൗ, ഹൈനാൻ.

ഫോൺ:

+86 10-69597331
+86 18001125810

ഇ-മെയിൽ:

WhatsApp:

സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്?

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക